Doradztwo Inwestycyjne

 

 

Zarabiaj jak deweloper

Mamy dla Państwa propozycję inwestycyjną z perspektywą wysokich zysków ze sprzedaży mieszkań w Krakowie. Proponujemy, żebyście dołączyli Państwo w charakterze Wspólnika do dochodowych projektów i zarabiali jak deweloperzy z ograniczeniem ryzyka i bez konieczności angażowania się w proces realizacji.

Umowa spółki, zabezpiecza interesy Inwestorów w taki sposób, aby zyski ze sprzedaży nieruchomości trafiały w pierwszej kolejności do nich i do czasu realizacji zysku ziemia wraz z budynkiem będzie dla nich zabezpieczeniem transakcji.

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI:
– Próg wejścia: 100.000 zł
– Całkowity koszt inwestycji (ziemia + budynek wielorodzinny): 4,50 mln zł
– Przewidywana roczna stopa zwrotu dla Inwestora: 10 %

Forma przystąpienia do biznesu to notarialne nabycie udziałów w spółkach celowych. Spółki są powołane do sfinansowania, realizacji i sprzedaży mieszkań i domów w zależności od konkretnego prowadzonego projektu. Stajecie się Państwo współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Horyzont Inwestycyjny wynosi 3 lata i pozwala w tym czasie zrealizować zyski znacznie przekraczające średnią rynkową, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo inwestycji.